terug naar projecten Lourdesplein Tilburg.  Winnend plan in de architectenselectie Lourdesplein 2010 gemaakt bij DAT architecten (team Gert Jan de Rooij, Jan Hubert Bisschops).  In opdracht van DAT architecten heeft Roodkapje meegewerkt aan de planontwikkeling van het Lourdesplein in Tilburg. Kenmerkend voor het plan is een  grote diversiteit aan woningtypen en een informele stedenbouw.  Op de kop van het plan aan de haven is een Solid bedacht, een degelijk en flexibel gebouw waarin diverse functies ondergebracht kunnen worden. Langs de rand (Ringbaan Oost)  zijn kluswoningen ontworpen, die vrij indeelbaar zijn voor de bewoners.  In het binnengebied worden grondgebonden woningen gebouwd in de vorm van kleine bouwblokken met variatie in kapvormen en ontsluitingen.    Ontwikkeling:  Van de Ven bouw en ontwikkeling, Tilburg.  Cascowoningen die door de kopers naar eigen inzicht ingevuld kunnen worden.