terug naar kaart Vormenfabriek Hart van Brabantlaan. Stichting Cast heeft in 2009 een 24-uurs ontwerpmarathon georganiseerd op de locatie van de voormalige Vormenfabriek aan de Hart van Brabantlaan.  In 24 uur is aan twaalf teams een visie gevraagd voor de locatie. Team DAT- architecten (Gert Jan de Rooij, Leendert van Grinsven, Desiree Vermeer) heeft de bestaande fabriek als uitgangspunt genomen voor de verdere ontwikkeling van het terrein.  Het concept is een uitvergroting van een bestaand beeld. De fabriek hoort bij Tilburg en dat wordt opnieuw zichtbaar gemaakt. Geen anoniem blok maar een samengesteld bouwwerk. Binnen de spoorzone is het een unieke plek, met een duidelijke verwijzing naar het verleden. Het programma dat wordt toegevoegd bestaat voornamelijk uit woningen. Grotere volumes bevinden zich aan de Hart van Brabantlaan en midden op het terrein. In de wijk zijn de volumes laag gehouden. Het plan kent een mix van grondgebonden woningen, appartementen en maisonettes. Het bestaande pand wordt opnieuw ingericht. In het voorste en oudste deel komt een dagopvang voor bejaarden en een low budgetrestaurant. De ateliers en dansstudio’s die er nu zitten, blijven gehandhaafd. Van de skatehal wordt een parkeergarage gemaakt. Deze hal is hoog genoeg om ook campers in te stallen. Aan de zuidzijde van het plan komt een kinderopvang. Het aanwezige speeltuintje blijft behouden evenals het trapveldje. Hier komt een gebouw op poten waaronder gevoetbald kan worden.