terug naar overzicht Ontmoetingsplein Bitswijk Uden, december 2013.  Vrijdag 20 december j.l. is  fase 1 van ontmoetingsplein Bitswijk (Muzerijk) opgeleverd en zijn de gebruikers gestart met de inhuizing.  Vanaf 6 januari 2014 opent Muzerijk haar deuren.  De naastliggende oude school wordt gesloopt. Hier wordt in 2014 fase 2 van het ontmoetingsplein gerealiseerd (48 appartementen Area Wonen). In opdracht van DAT architecten heeft Roodkapje zich bezig gehouden met het ontwerp en de begeleiding van het project.      Centrale ruimte met aula, speellokaal, atelier, personeelsruimte.  Rondom de kern bevinden zich twee basisscholen, kinderopvang, een verdiepte dubbele sporthal, vier groepswoningen voor mensen met dementie.  Naast het middengebied bevindt zich een ontmoetingsruimte c.q. horecagelegenheid.  Onder het gebouw is een parkeergarage aanwezig.